Despre Rotary

Rotary este o organizație a oamenilor de afaceri și reprezentanții diferitelor profesii din întreaga lume care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare, care încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate și ajută la menținerea păcii, precum și la stabilirea de relații de bună înțelegere între popoare.

Rotary întrunește aproape 1.2 milioane de membri de ambele sexe, în 28.000 de cluburi din 154 de țări, în 35 de zone geografice.

Rotary unește oamenii indiferent de rasă, credințe și convingeri politice, într-o atmosferă de cooperare. Rotary a luat ființă pe 23 februarie 1905, odată cu formarea clubului Rotary din Chicago, Illinois, S.U.A. în calitatea sa de primă organizație de ajutorare din lume, Rotary a fost fondat de către avocatul Paul P. Harris.

Rotary International

Rotary International reprezintă asociația tuturor cluburilor Rotary din lume, având drept principal motto: „A servi mai presus de sine”. Cele trei obiective ale lui Rotary International sunt încurajarea, extinderea și supravegherea activității Rotary în întreaga lume, precum și coordonarea și conducerea în general a activităților internaționale.

Cluburile Rotary sunt grupate pe zone geografice – numite districte Rotary, având în frunte un guvernator care, pe o perioadă de un an, devine funcționar al lui Rotary Interantional, în același timp reprezentând Consiliul Central al organizației.

În prezent există mai mult de 515 districte Rotary în întreaga lume, grupate în șase regiuni, una dintre ele fiind CEEMA (cuprinzând Europa Continentală, zona mediteraneană răsăriteană, precum și Africa). În zonele unde nu există districte, Rotary este organizat sub formă de zone speciale de extindere.